Proiectul AMIB

Proiectul AMIB

DESCRIEREA PROIECTULUI

Cultivarea pomușoarelor pe suprafețe industriale în Republica Moldova este o afacere relativ tânără și a luat avânt începând cu anul 2011 plantându-se de către fermieri suprafețe cu pomușoare de peste 1 Ha. Creșterea pomușoarelor, este considerată în toată lumea, o afacere cu valoare înaltă, care asigură proprietarilor de plantații, un venit mai mare în comparație cu alte culturi agricole. Totodată, consumul pomușoarelor este o sursă importantă de vitamine și antioxidanți și contribuie favorabil la sănătatea populației.
La moment sectorul creșterii de pomușoare se ciocnește cu o serie de probleme, asa ca: lipsa unei piețe organizate și a relațiilor coordonate între participanții de pe piață; numărul mic a experților și a serviciilor de consultanță în creșterea pomușoarelor; nerespectarea strictă a condițiilor tehnologice în procesul de crestere a pomusorelor de catre marea parte a producătorilor de pomușoare; lipsa unei baze științifice de testarea a soiurilor noi performante, în condițiile climaterice ale Republicii Moldova și omologarea acestora.
Pentru a contribui la dezvoltarea sectorului, Fundația HEKS Moldova a inițiat implementarea proiectului „Îmbunătățirea productivității și accesul la piață a producătorilor de pomușoare”, care planifică de a avea ca beneficiari peste 1200 de producători de pomușoare din Centrul și Nordul Republicii Moldova. Metoda de abordare în procesul de implementare va fi principiul M4P (Making Markets Work for the Poors), adică facilitarea schimbărilor în sistem prin conlucrarea strânsă dintre proiect și jucătorii de pe piață (furnizorii de material săditor, furnizorii de produse de uz fitosanitar, procesatorii, intermediarii si exportatorii, depozitele frigorifice, rețelele de magazine, instituțiile statului, instituțiile de învățământ cu profil agricol, instituții financiare și de micro-finanțare, asociații și federații de producători agricoli, etc…).
Proiectul „Îmbunătățirea productivității și accesul la piață a producătorilor de pomușoare” se va desfășura pe o perioadă de 3 ani (2016-2018) și va fi implementat de Centrul de Consultanță în Afaceri (CCA), care în urma desfășurării unui studiu detaliat a sectorului, a elaborat un plan de activități și a stabilit o serie de obiective, care urmează a fi obținute pe parcursul implementării proiectului.
Planul de activități este axat pe obținerea îmbunătățirilor în următoarele domenii:
Creșterea productivității care va fi realizat prin următoarele acțiuni:
1. Ridicarea gradului de cunoștințe în cultivarea pomușoarelor în instituțiile de învățământ cu profil agricol (scoli profesionale, colegii agricole, Universitatea Agrară de Stat din Republica Moldova) prin elaborarea unui manual didactic și introducerea acestuia în studierea mai aprofundată arbuștilor fructiferi și căpușunului în programul de studii în instituțiile de învățământ
2. Desfășurarea cursurilor pentru adulți în inițierea și dezvoltarea afacerii cu pomușoare
3. Promovarea utilizării sistemelor de irigare în plantațiile bacifere
4. Dezvoltarea și susținerea pepinieriilor de arbuști fructiferi, care comercializează soiuri autorizată de pomușoare performante și potrivite condițiilor climaterice a Republicii Moldova
Accesul la piață va fi realizat prin următoarele acțiuni:
1. Facilitarea dezvoltării relațiilor comerciale de lungă durată dintre producătorii de pomușoare și cumpărători (procesatori, exportatori). Facilitarea dezvoltării asortimentului de producție de pomușoare uscată, congelată.
2. Facilitarea dezvoltării relațiilor dintre producătorii de pomușoare și comercianți de pe piața locală (rețelele de supermarketuri și intermediari, piețe agricole)
3. Facilitarea dezvoltării relațiilor dintre producătorii de pomușoare și punctele de colectare și proprietarii de depozite frigorifice cu capacitate de pre-răcire, păstrare și ambalare a pomușoarelor.
4. Asigurarea suportului in dezvoltarea asociației producătorilor de pomușoare și creșterii numărului de membri activi.