Cine suntem ?

Asociaţia Obştească „Pomuşoarele Moldovei” a fost lansată în an.2012 la iniţiativa producătorilor din domeniu și are ca scop promovarea și dezvoltarea tradiției producerii de pomuşoare, şi stimularea consumului acestora ca produs ecologic, cu efecte benefice asupra populaţiei. Asociaţia își atinge aceste obiective prin promovarea tehnologiilor avansate, prin oferirea asistenţei în dezvoltarea afacerilor, promovarea unor politici din domeniu, marketing, cooperare etc.

Asociaţia Obştească „Pomuşoarele Moldovei” aspiră să contribuie la creșterea productivității și a veniturilor producătorilor de pomușoare din Republica Moldova şi îmbunătăţirea bunăstării generale a acestora.

Asociaţia Obştească „Pomuşoarele Moldovei”ca organizaţie de fermieri, este orientată spre dezvoltarea durabilă a sectorului producerii de pomuşoare şi pentru sporirea veniturilor populaţiei rurale. Această misiune se realizează prin promovarea unor politici în domeniul producerii de pomuşoare precum şi prin reprezentarea intereselor membrilor săi în relaţia cu  instituţiile statului şi cu organizaţii din ţară şi din străinătate, prin oferirea asistenţei în dezvoltarea afacerilor, marketing, cooperare şi aplicarea tehnologiilor avansate, totodată creînd un sistem agricol menit să furnizeze consumatorilor produse ecologice, astfel contribuind la sanatatea populaţiei.

Asociaţia Obştească „Pomuşoarele Moldovei” are drept scop facilitarea asocierii producătorilor din domeniul producerii de pomuşoare, susţinerea sectorului şi îmbunătăţirea continuă a activităţilor economice ale  membrilor săi în domeniul producerii pomuşoarelor şi comercializării acestora, prestarea serviciilor de extensiune, marketing şi dezvoltarea afacerilor, elaborarea programelor specifice de promovare a producerii ecologice de pomuşoare.

Asociaţia Obştească „Pomuşoarele Moldovei” îşi propune să devină o organizaţie profesionistă, să atragă mai mulţi membri în reţea, să-şi asigure o durabilitate prin oferirea serviciilor de calitate.

Clients