De ce să devii membru AO “Pomuşoarele Moldovei”

Sunteți aici: Home / De ce să devii membru AO “Pomuşoarele Moldovei”

SUPORT LA DEZVOLTAREA AFACERILOR PRODUCĂTORILOR DE POMUŞOARE.

Asociaţia Obştească „Pomuşoarele Moldovei” contribui la dezvoltarea afacerilor producătorilor de pomuşoare din localităţile rurale din Republica Moldova. Asociaţia acorda asistenţă producătorilor privind tehnologiile moderne de producere şi operaţiuni post-recoltare, prin suport informaţional specializat cum ar fi:

 • Asigurarea transferului de cunoştinţe prin organizarea schimburilor de experienţă şi turneelor de studiu;
 • Asistenţă la negocieri cu furnizorii de imputuri şi de echipamente – contractarea acestora la condiţii avantajoase;
 • Suport la accesarea finanţărilor în cadrul diferitor proiecte de investiţie;
 • Suport la elaborarea planurilor de afacere;
 • Suport la analiza economic a întreprinderii şi administrarea eficientă a afacerilor – optimizarea structurii de producere
 • Asistenţă la elaborarea aplicaţiilor de subvenţionare.

O atenţie deosebită se atrage la producătorii care sunt orientaţi la dezvoltarea cultivării pomuşoarelor ecologice, astfel asigurînd consumatorii cu produse non-ofensive, ce contribuie benefic asupra sănătăţii populaţiei.

ASOCIEREA FERMIERILOR

Asocierea producătorilor de pomuşoare este singura șansă de a avea o agricultură competitivă din acest sector. Asocierea reprezintă viitorul pentru fermierii din ţara noastră, dacă vor să reziste pe piaţă, să-şi vândă produsele, să facă un altfel de agricultură decât cea de subzistenţă. Fermierii se confruntă cu anumite bariere şi stereotipuri legate de amintirile colectivizării din trecut, însă Asociaţia Obştească „Pomuşoarele Moldovei” va depune toate eforturile pentru a-i convinge să formeze asociaţii pe produs în cadrul grupurilor de producători.

Serviciile acordate pentru grupurile producători de pomuşoare:

 • Instruiri în tehnologii de cultivare a arbuștilor fructiferi și oportunități de valorificare a pomușoarelor, cu implicarea experţilor naţionali şi internaţionali;
 • Vizite de studiu şi schimburi de experienţă;
 • Analiza economică a exploataţiilor agricole;
 • Susţinerea inovaţiilor în domeniul producerii de pomusoare;
 • Aplicarea tehnologiilor ecologice de producere şi a Bunelor Practici Agricole;
 • Organizarea de loturi demonstrative;
 • Elaborarea manualului didactic;
 • Promovarea membrilor grupurilor în cadrul reţelelor de distribuţie a produselor, întreprinderile de prelucrare, supermarkete, bazele angro, intermediari şi pieţe de desfacere, furnizori de echipamente şi inputuri etc;
 • Facilitarea comerţului de pomuşoare;
 • Promovarea membrilor la expoziţii şi târguri din ţară şi peste hotare;
 • Asistenţă în asigurarea calităţii produselor de pomuşoare conform cerinţelor pieţii, instruirea producătorilor în aspect de marketing;

LOBBY ŞI ADVOCACY

Asociaţia Obştească „Pomuşoarele Moldovei”ca organizaţie de fermieri, este orientată spre dezvoltarea durabilă a sectorului producerii de pomuşoare,.această se realizează inclusiv prin promovarea unor politici în domeniul producerii de pomuşoare precum şi prin reprezentarea intereselor membrilor săi în relaţia cu  instituţiile abilitate ale statului şi cu organizaţii din ţară şi din străinătate.

Principalele Obiective sunt:

 • Monitorizarea permanenta a cadrului legal si a politicilor din domeniul producerii pomuşoarelor;
 • Consultarea membrilor, analizarea si generarea propunerilor pe problemele ce tin de dezvoltarea sectorului de pomuşoare;
 • Crearea si dezvoltarea unei platforme comune cu organizatiile partenere in domeniul promovarii politicilor de sector;

Asociaţia foloseşte aşa instrumente în abordarea problemelor cum ar fi:

Consultarea Membrilor – identificarea problemelor și chestiunilor aprinse ce vizează sectorul producerii de pomuşoare, Colectarea informației de bază, Obținerea unui feedback de la membri;

Cercetarea Participativă – crearea  legăturii între cunoștințele fermierilor și a experților din domeniu cu scopul de a identifica soluţii la probleme;

Pregătirea Propunerilor și Soluțiilor – pregătirea  de propuneri durabile și găsirea  soluțiilo potrivite în baza rezultatelor consultațiilor și sfaturilor experților;

Promovarea şi Negocierea propunerilor și soluțiilor – sistematizarea propunerilor şi soluţiilor într-un document de poziţie, promovat ulterior factorilor de decizie sau prin massmedia;